My photo
kami adalah kami, tidak sempurna sifat dan rupa. yang mencari keredhaan-Nya untuk berjuang dijalan-Nya. hanya Allah s.w.t, hakim yang boleh menilai dan mentafsir siapa diri kami. 'Da'wah is not about to change and convert people but da'wah is to convey the message with wisdom, knowledge and good words'- kata-kata seorang penda'wah

Monday, May 30, 2011

Ketenangan Dalam Hati : QURAN is the answer

Banyak doa yang dapat menenangkan hati. paling senang, Allah s.w.t. ada sebut dalam Al-Quran :
"hanya dengan banyak mengingati Allah sahajalah yang dapat menenangkan jiwa kita"

sebagai tambahan, yang lain pun boleh diamalkan.
1- Baca al-Fatihah. 
2- Ayat kursi. 
3- al-Muawwizat (tiga qul). 
4- Surah al-Raad ayat 28. 
5- Surah al-Anaam ayat 13. 
6- Surah al-Syuaara ayat 33. 
7- Surah al-Furqan ayat 45. 

tapi yang paling penting, ISTIGHFAR banyak-banyak, mohon keampunan daripada-Nya.
orang tua tua juga ada mengatakan, jika hati gusar dan tidak sedap hati bacalah surah Al-Insyirah dan Ad-Dhuha. kalau dah baca, bagus. tetapi lengkapkanlah dalam hati dengan mengetahui ertinya dan menghayati maksudnya. InsyaAllah, Allah s.w.t mencampakkan ketenangan dalam hati dan jiwa kita. 

Ad-Dhuha :
1) Demi waktu Dhuha. 
2) Dan demi malam apabila telah sunyi. 
3) Tuhanmu tidak meniggalkan engkau (Muhamad) dan tidak (pula) membincimu. 
4) Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. 
5) Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu, sehingga kamu menjadi puas. 
6) Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu). 
7) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bigung, lalu Dia memberikan petunjuk. 
8) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 
9) Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya. 
10) Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah engkau mengherdik(nya). 
11) Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyatakan (dengan bersyukur).

Al-Insyirah :
1) Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhamad)?. 
2) dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,
3) Yang memberatkan punggungmu. 
4) Dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu. 
5) Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
6) Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
7) Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
8) dan kepada Tuhanmulah engkau berharap.


Al-Quran, God's Love Letters Compilation is the best balm, given any time.

when we want to Allah, we pray and say prayers.
when we want to hear Allah talk to us, we read the Quran.

No comments:

Post a Comment